Svart hvit

Å fotografere svarthvitbilder handler i stor grad om kontraster. I et fargebilde er fargene med på å skape nyanser og forskjeller, i et svarthvittbilde har du bare gråtoner.
Derfor er det viktig å velge kontrastfylte motiver med lyse gjenstander mot mørk bakgrunn, eller mørke gjenstander mot lys bakgrunn for å få mest mulig liv i bildet.
Du kan også øke kontrasten ganske kraftig i et bildebehandlingsprogram i ettertid. Det som kan virke som altfor høy kontrast i et fargebilde, vil mye lettere kunne passere i et svarthvittbilde.

Det er også ganske virkningsfullt om man tilsetter farge på en liten del av bildet mens resten er svart hvit.
Les mer her.